projekt nr 1

1. Sąsiedzki Dom w Kamiennym Potoku


Opis projektu

Projekt zaklada uruchomienie sąsiedzkiego domu dla mieszańców Sopotu, w szczególności dzienicy Kamienny Potok. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego będzie:
1) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, np: turniej szachowy, spotkania na temat zdrowego odżywiania, Sopot Kamienny Potok i jego mieszkańcy - wystawa, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki nordic walking.
2) zorganizowanie lokalnego festynu we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentją się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy itp.Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, nordic walking.
3) animacja loalnej społeczności w celu wyzwalania wewnętrzego potencjału mieszkańców; np. zaplanowanie psich plaów zabaw, koszy na psie kupy itp

Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok.
Dom sąsiedzki mieściłby się w Biblitece zlokalizwanej przy ul. Mazowieckiej - zakres współpracy z Biblioteką do ustaleina.

Opis lokalizacji

Bibliteka filia nr 8 w Sopcie przy ul. Mazwieckiej, Plac zabaw przy ul. Obodrzyńców, Plac przy ul. Mazowieckiej

Projekt zaakceptowano