projekt nr 26

26. Pieszo przez Sopot - sobotnie zajęcia (spacery, marsze Nordic Walking, gry terenowe itp.)


Opis projektu

Cosobotnie zajęcia (spacery, marsze Nordic Walking, gry terenowe itp.) prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę Oddziału PTTK w Sopocie. Projekt ma na celu przybliżenie w atrakcyjny, łatwo przyswajalny sposób wiedzy o historii, architekturze, przyrodzie Sopotu. Projekt jest przewidziany dla wszystkich grup wiekowych. Pragniemy, aby projekt zaktywował ludzi młodych, rodziców z dziećmi, ale także i seniorów. Ma zachęcić do poszerzenia wiedzy o swoim najbliższym otoczeniu, do poznania nowych form aktywności, zawarcia nowych znajomości. Chcemy zachęcić do ruchu mieszkańców oraz osoby odwiedzające Sopot. Przewidziany czas trwania poszczególnych zajęć to ok. 2 - 4 godz.

Projekt zaakceptowano