projekt nr 4

4. Program Budowy Ogrodów Społecznych w Sopocie


Opis projektu

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Naszym celem jest stworzenie większej liczby ogrodów społecznych w Sopocie. Chcemy to zrobić poprzez zainspirowanie, zaktywizowanie i faktyczną pomoc dla nieformalnych grup (przyjaciół lub/i sąsiadów), które będą miały ochotę na stworzenie wspólnego ogródka społecznego w swoim najbliższym sąsiedztwie.

Projekt ma na celu przygotowanie zintegrowanego i spójnego programu budowy ogrodów społecznych w Sopocie oraz wsparcie powstania do 10 małych lub 5 większych ogródków społecznych na terenie Sopotu (w zależności od przyjętej koncepcji, projektu i dostępnego obszaru).

Sopockie ogrody społeczne mają pełnić szereg funkcji: integracyjną, społeczną, estetyczną, a także stanowić kolejną atrakcję turystyczną.
Nie ma jeszcze takiego miasta w Polsce, w którym można byłoby odbyć wspaniały spacer, odwiedzając i podziwiając kolejne ogrody stworzone przez mieszkańców dla przyjemności, odpoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Chcielibyśmy, aby Sopot był właśnie miastem ogrodów, zieleni, pięknej przyrody, którą można znaleźć w każdym możliwym zakątku naszego miasta.

Oto przykłady ogrodów społecznych:
W Berlinie: http://fundacjamy.com/czy-jestes-jedna-tych-osob-ktora-kojarzy-berlin/
W Cieszynie: http://fundacjamy.com/sprytne-rozwiazania-na-maly-ogrod-spoleczny-w-cieszynie/
W Londynie: http://fundacjamy.com/magiczny-spoleczny-ogrod-botaniczny-w-londynie/
W Siemianowicach: http://www.siemianowice.pl/samorzad/dokumenty/ogrod-spoleczny.1327/


2. GŁÓWNE DZIAŁANIA

Fundacja MY – jako Lider Projektu odpowiedzialny za koordynację całości, planuje przygotować:

a) prostą, przyjazną procedurę przystąpienia do projektu (stworzenie formularzy przystąpienia, realizacji, ewaluacji itp.)

b) pomoc materialną, tj. przygotowanie właściwych gatunkowo pakietów roślinnych i rzeczowych (np. narzędzia, meble ogrodowe itp.)

c) pomoc merytoryczną dla przyszłych ogrodników, czyli: stronę internetową z poradnikami, kampanię marketingową i informacyjną wśród mieszkańców Sopotu (media standardowe, internetowe, kanały niezależne), konsultacje merytoryczne z projektantką ogrodów

Do Programu będą mogli przystępować wszyscy mieszkańcy Sopotu lub też właściciele, najemcy czy dzierżawcy gruntów położonych w Sopocie, którzy wyrażą chęć zaaranżowania i realizacji ogrodu społecznego przy wsparciu merytorycznym Lidera Projektu.
Warunkiem przyjęcia do Programu będzie otwarcie ogrodu jako przestrzeni wspólnej – zarówno w przypadku gdy teren pod ogród będzie własnością gminy, jak i w wypadku terenu prywatnego.

Ogród społeczny zgodnie z definicją, to obszar na terenie miasta, we wspólnej przestrzeni publicznej, stworzony i prowadzony przez mieszkańców, połączonych wspólną ideą.
Wspólne działania społeczności lokalnej polegają na stworzeniu i utrzymywaniu ogrodu kwiatowego i warzywnego/ziołowego/owocowego (do decyzji ogrodników), który jest jednocześnie miejscem wypoczynku, relaksu i miłych spotkań sąsiedzkich (np.wygodne ławki, hamakownia, alejki brzozowe dla seniorów chroniące ich od silnego światła słonecznego, itp.) oraz miejscem małej aktywności (np. yoga na wolnym powietrzu, warsztaty robienia uli lub budek dla jeży, mebelków z palet itp.). Z  ewentualnych plonów korzystać mogą wszyscy członkowie społeczności; ogród jest prowadzony według ustalonych zasad, a goście, którzy odwiedzają ogród, przestrzegają prostego regulaminu.

3. KOMU BĘDZIE SŁUŻYŁ

Chcemy, aby zgodnie z ideą ogrodu społecznego służył jak najszerszej społeczności, zarówno lokalnej, jak i przyjezdnym turystom. Najważniejsze jednak, aby służył on wspólnocie sąsiedzkiej, która wystąpi z inicjatywną jego utworzenia i przystąpi do stworzonego Programu. Krótko ujmując Projekt będzie służył szerokim grupom społecznym, takim jak:

- zaangażowane wspólnoty sąsiedzkie sopocian, inni mieszkańcy Sopotu, turyści;

- dzieci i młodzież, seniorzy, rodziny

- osoby niepełnosprawne na wózkach (chcielibyśmy, by ogrody były zaprojektowane tak, aby były dla nich dostępne)

4. ŁĄCZNY SZACOWANY KOSZT PROJEKTU – 100.000 zł

Program w swej pierwszej odsłonie będzie programem jednorocznym – rok jego realizacji to rok 2018.

Projekt ma na celu (w ramach wskazanego kosztu jego przeprowadzenia) wsparcie powstania do 10 tańszych lub 5 droższych ogródków społecznych na terenie Sopotu (w zależności od przyjętej koncepcji).

Przed przystąpieniem do przyjmowania zgłoszeń do Projektu, jego lider – czyli Fundacja MY - będzie musiał wykonać całą prace koncepcyjną opisaną powyżej – m.in.: przygotować dokładne założenia projektu, stosowne dokumenty, formularze dla uczestników, dokonać nadzoru prawnego, księgowego i projektowego (od strony ogrodniczej), założyć stronę www. projektu, przeprowadzić kampanię informacyjną w mediach tradycyjnych i społecznościowych itp.

Opis lokalizacji

Jest to projekt ogólnomiejski – beneficjentami mogą być wszyscy mieszkańcy Sopotu (właściciele lub najemcy/dzierżawcy gruntów miejskich), którzy zdecydują się przystąpić do Projektu.

Projekt zaakceptowano.