projekt nr 9

9. Stół do ping ponga na boisku przy ul. Mickiewicza


Opis projektu

Stół do ping ponga miałby służyć wszystkim - od najmłodszych do seniorów. Jest to bardzo popularna i lubiana przez wszystkich dyscyplina.

Opis lokalizacji

Stół do ping-ponga mógłby stanąć przy istniejących już urządzeniach dla dzieci lub na skarpie nad boiskiem.

Projekt zaakceptowano.