projekt nr 18

18. Modernizacja miejsc parkingowych na rogu ulic Wejherowskiej i Kraszewskiego - wykonanie projektu


Opis projektu

1. Modernizując parking na rogu ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego można powiększyć o kilka miejsc postojowych.
2. Parking przy ul. Józefa Kraszewskiego wymaga wyrównania i utwardzenia. Przy okazji można by uporządkować okoliczną zieleń oraz zlikwidować zrujnowany "plac zabaw".
Parkingi służą mieszkańcom okolicznych budynków.
Zwiększając ilość miejsc postojowych, wpłyniemy na zmniejszenie ilości aut parkujących na ulicy i chodniku ul. J. Kraszewskiego.

UWAGA: Projekt będzie możliwy do realizacji dopiero po wykonaniu większego projektu jaki będzie realizowany na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z udziałem środków unijnych. Planowana realizacja 2018/19 rok. Po przeprowadzeniu inwestycji możliwe będzie poddanie projektu pod głosowanie, lub zapisanie jego realizacji do planów inwestycyjnych. W tej chwili proponujemy poddanie pod głosowanie wykonanie projektu wielobranżowego parkingu. Wykonanie projektu przyspieszy realizację parkingu.

Opis lokalizacji

1. Skrzyżowanie ulic Wejherowskiej i Józefa Kraszewskiego (obok budynku Wejherowska 5). 2. Ulica Józefa Kraszewskiego (obok budynku Wejherowska 5).

Projekt będzie możliwy do realizacji dopiero po wykonaniu większego projektu jaki będzie realizowany na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z udziałem środków unijnych. Planowana realizacja 2018/19 rok. Po przeprowadzeniu inwestycji możliwe będzie poddanie projektu pod głosowanie, lub zapisanie jego realizacji do planów inwestycyjnych. W tej chwili proponujemy poddanie pod głosowanie wykonanie projektu wielobranżowego parkingu. Wykonanie projektu przyspieszy realizację parkingu.