projekt nr 5

5. Sopockie Błonia - dalsza rewitalizacja


Opis projektu

Od kilku lat miejsce to jest wzorem udanej rewitalizacji i staje się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu dla Mieszkańców Sopotu. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Ze względu na specyfikę terenu (ujęcia wody, zniszczona skarpa), wiele prac wymaga sporych nakładów finansowych. Warto dokończyć rozpoczęty przed kilkoma laty projekt, aby Mieszkańcy mogli w pełni cieszyć się potencjałem tego terenu. Uważam również, iż sporą wartością jest modelowy program wykorzystania Szkoły Drugiej Szansy Caritas Archidiecezji Gdańskiej w pracach rewitalizacyjnych. Zgłaszane przez kolejnych aktywnych Mieszkańców pomysły na wykorzystanie tego terenu, świadczą o dużym zainteresowaniu sopocian tym projektem.

Zapewnienie wsparcia finansowego dla dalszej odnowy terenów Sopockich Błoni powinno zostać umieszczone w projektach ogólnomiejskich ze względu na popularność, jaką cieszą się Błonia wśród wszystkich Mieszkańców Sopotu oraz turystów.

Opis lokalizacji

Sopockie Błonia

Projekt możliwy do realizacji, dopuszcza się jedynie dostawianie sprzętów uzupełniających istniejące strefy sportowo-rekreacyjne.