projekt nr 27

27. Czysty las w Sopocie


Opis projektu

W lesie oraz przy drodze prowadzącej do lasu zalegają masy śmieci. Nawet jeśli ich uprzątniecie nie leży w kompetencji władz miasta, będzie to służyło dobremu wizerunkowi miasta wśród mieszkańców i turystów. Uprzątniecie to jedno, kolejnym zadaniem byłby monitoring/kontrola tego miejsca, żeby sytuacja się nie powtarzała.

Opis lokalizacji

Smolna, działki w Sopocie

Projekt możliwy do realizacji - dodatkowe nakłady na sprzątanie lasu koszt 30 000 zł.