projekt nr 10

10. Budowa miejsc parkingowych przy kościele św. Bernarda w Sopocie


Opis projektu

Plan projektu zakłada rozbudowę infrastruktury parkingowej znajdującej się w sąsiedztwie kościoła św. Bernarda zlokalizowanego w Sopocie, przy ulicy Antoniego Abrahama numer 41. Obecny parking znajdujący się przy granicy posesji na ul. Mickiewicza numer 25 jest zbyt mały a jego błotnista i nierówna nawierzchnia powoduje iż woda nie znajduje odpływu i pojawiają się kałuże, skutecznie zniechęcające do parkowania. Dodatkowo samochody parkujące wzdłuż ulicy dojazdowej do kościoła rozjeżdżają las i blokują drogę dla innych aut.

Celem projektu jest:
- rozbudowanie parkingu przy posesji na ul. Mickiewicza 25/2 o dodatkowe miejsca parkongowe, stworzenie skutecznego odwodnienia oraz nowej nawierzchni parkingu
- stworzenie miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do kościoła

Projekt będzie służył zarówno wiernym odwiedzającym kościół jak i mieszkańcom posesji położonych w pobliżu, pozytywnie wpływając zarówno na otoczenie jak i na komfort życia i skomunikowanie mieszkańców.

Opis lokalizacji

Parking przy ul. Mickiewicza 25 Miejsca parkingowe przy kościele przy ul. Abrahama 41

Projekt możliwy do realizacji obejmuje budowę dodatkowych miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do kościoła około 4 nowych miejsc oraz przebudowę istniejącego parkingu w obecnym kształcie oraz wymianę zniszczonej nawierzchni fragmentu drogi przed w/w parkingiem.