projekt nr 10

10. Remont nawierzchni przejścia do SP 1 od al. Niepodległości


Opis projektu

Ciąg pieszo-jezdny między al. Niepodległości 724 i 726 stanowi popularne dojście do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona, wymaga położenia płytek, zrobienia chodnika, tam gdzie jest taka możliwość. Miejsce wymaga doświetlenia - montażu lamp.

Opis lokalizacji

al. Niepodległości między nr 724 i 726

Projekt możliwy do wykonania. Wymiana istniejącej nawierzchni wraz z podbudową to koszt 125 tyś. zł. wykonanie oświetlenia to koszt 40 tyś. miejsce to również wymaga wykonania kanalizacji deszczowej, której koszt to 100 000 zł. przy realizacji projektu konieczne jest zobowiązanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, że pozostanie on ciągiem publicznym ogólnodostępnym i nie zostanie wydzierżawiony.