projekt nr 31

31. Działania na rzecz zdrowego stylu życia młodzieży i seniorów


Opis projektu

Działania na rzecz zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej seniorów i młodzieży. Zajęcia bezpłatne dla wymienionej wyżej grupy. Organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe PARA (Polska Akademia Ruchowej Aktywności). Prowadzone przez trenera i prezesa w/w organizacji.

W Sopocie działa miejski program "Zdrowi i Aktywni" realizowany przez sopockie stowarzyszenie oferuje mieszkańcom Sopotu następujące zajęcia na rzecz zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej : - joga - 1 x w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny - fitness - 1 x w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny - zumba - 1 x w tygodniu w wymiarze 1 godziny w zajęciach biorą udział mieszkańcy Sopotu - od młodzieży po seniorów - około 60-70 osób tygodniowo. W ramach realizacji zadania można zwiększyć liczbę zajęć prowadzonych w ramach projektu.