projekt nr 15

15. Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej - przestrzeń do kreatywnej zabawy (kontynuacja projektu) - realizacja w zakresie do 180 tys.


Opis projektu

Idea: zatopiony w zadbanej, parkowej zieleni kreatywny teren zabaw dla dzieci i miejsce do spaceru i odpoczynku dla osób starszych. Kreatywne budowle z ekologicznych, stosunkowo niedrogich materiałów: drewno sosnowe, liny, tunele z betonowych rur kanalizacyjnych, głazy. Plac zabaw promujący ruch i przebywanie na świeżym powietrzu, łączący trzy pokolenia: dzieci, rodziców, osoby starsze. Całościowy projekt przestrzeni zamiast przypadkowo rozrzuconych sprzętów. Sytuacja obecna: teren ogródka, pomimo remontu boiska na górnej jego części, jest zaniedbany i opuszczony. Dzieci, jeśli już się pojawiają, spędzają na nim niewiele czasu, a ich rodzice nie mają gdzie usiąść. Teren służy głównie jako miejsce wyprowadzania psów i picia alkoholu, jest słabo oświetlony, zaśmiecony, trawniki pełne są zbitego szkła i psich odchodów.
Pomysł zmian: Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej, świetnie skomunikowany, z ciekawym ukształtowaniem terenu dzięki położeniu na skarpie, po rewitalizacji będzie mieć znaczenie ogólnomiejskie - rodziny z dziećmi przebywają często znaczne odległości w poszukiwaniu dobrych placów zabaw. Projekt zagospodarowania terenu powinien wykorzystywać naturalne zalety terenu - istniejące drzewa, ciekawą skarpę. W skarpie powstać mogą tunele dla dzieci, pomiędzy drzewami mosty linowe. Duży teren ogródka należy podzielić na mniejsze, połączone przemyślanymi ścieżkami, przyjazne strefy:
- tunele, liny, urządzenia terenowe dla starszych dzieci. Pagórki i przekopanie terenu, aby stworzyć miejsca do biegania i tunele w skarpie lub w ziemi.
- zadbane trawniki - na pikniki i odpoczynek na trawie,
- zacienione zielenią strefy odpoczynku (dla osób starszych),
- strefa zabawy dla mniejszych dzieci.
Urządzenia, wykonane z naturalnych materiałów - drewna, lin - powinny być zaprojektowane i wykonane z myślą o tym miejscu, nie kupione jako "gotowe". Nie tylko niższy będzie ich koszt, ale i najlepiej zostanie wykorzystany potencjał tego ogródka jordanowskiego.
Teren powinien też zostać wyposażony w podstawową infrastrukturę: wygodne ławki z oparciami, śmietniki. Nowe nasadzenia (szybko rosnące brzozy, krzewy, trawy, kwiaty) powinny podzielić i uporządkować teren, a także urozmaicić możliwości, które daje przebywanie w różnych zakątkach ogródka. Nowe rośliny powinny sprzyjać ekosystemowi Sopotu i stworzyć przyjazne miejsca dla żyjących tu ptaków.
Oprócz powyższych, nowych, remontu wymagają również istniejące elementy - schody, obecnie w stanie rozpadu. Nowe, lub wyremontowane schody, mają umożliwić bezpieczne chodzenie po nich dzieci. Powinna zostać także uporządkowana zieleń na skarpie od strony ulicy Armii Krajowej. Ściany istniejącego budynku MOSiR można wykorzystać jako miejsce do rysowania kredą dla dzieci. Można zlikwidować pole piaskowe, służące głównie psom, i dawno nie używane stoły do ping-ponga. Istniejące w ogródku urządzenia należy wkomponować w nowo projektowaną przestrzeń.

Opis lokalizacji

Sopot, ul. Armii Krajowej 76-82

Odwołanie uznano, zwiększenie kwoty do 300 tys.